Het Rivium aan de Nieuwe Maas transformeert de komende jaren naar een hoogstedelijke woonwerkwijk met ruim circa 5.000 stadswoningen. Hiermee transformeert het verouderde kantoren- en bedrijvenpark Rivium in Capelle aan den IJssel tot een nieuw stuk stad: Rivium District.

De circa 5.000 woningen worden vooral gerealiseerd in woontorens en stedelijke blokken die langs de Boulevard staan. Met innovatieve woonvormen en (modulaire) concepten wordt ingespeeld op de woonwens van vandaag. En er wordt flexibiliteit geboden voor de toekomstige vraag: van studio’s van ca. 40 m2 en twee- en driekamerwoningen van 60-80 m2, tot royale stadslofts van ca. 175 m2.

De plek biedt een rijke variatie aan met name de kleinere huishoudens die dit gebied zal aanspreken. 60% van het totaalprogramma is ‘betaalbaar’, van sociale huur (10%) tot middenhuur en -koop in een brede variatie. De overige 40% in huur en koop is in de vrije sector, die de marktprijzen volgt. 

Werken en voorzieningen 

Werken en voorzieningen, zowel maatschappelijk als commercieel, worden gerealiseerd in de transparant uitgevoerde plinten met hoge verdiepingen, waardoor levendigheid in het straatbeeld wordt versterkt zowel langs de Boulevard als in de zijstraten. Een deel van de bestaande kantoortorens zal blijven bestaan, wat ook geldt voor een aantal bedrijfjes in de wijk.

Het hightech karakter van het gebied blijft zichtbaar. Er komen medische voorzieningen, een basisschool, hotelconcepten, ruimten voor zakelijke en persoonlijke dienstverlening en een diversiteit aan winkeltjes met een foodcourt en supermarkt.

Duurzaam leven

Met een eigen innovatief ‘smart grid’ voor de wijk met warmte- en koudeopslag, energieneutrale gebouwen en duurzaam materiaalgebruik wordt de toon gezet.  Qua mobiliteit worden deelvervoer, slim parkeren en MaaS (Mobility as a service) in deze nieuwe stadswijk belangrijke pijlers. Met het reeds aanwezige hoogwaardig openbaar vervoer van zelfrijdende shuttles en de waterbus/taxi wordt het ‘omdenken’ vanaf de eerste dag geprikkeld. Daarbij wordt binnen Rivium District  het gebruik van de fiets en de benenwagen gestimuleerd.

Betrokken partijen en planning
Het eerste initiatief ligt bij vijf eigenaren/ontwikkelaars: Woonfront, Magis Vastgoed, Zuiver Vastgoed, Novaform Vastgoedontwikkelaars en Waterford. Zij verenigden zich in 2018 in coalitie Het Nieuwe Rivium. In nauw overleg met de gemeente Capelle aan de IJssel krijgt Rivium District vorm.

De coalitie werkte met de gemeente reeds aan het Gebiedspaspoort 2.0, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Op dit moment wordt er samen met de gemeente getekend en gerekend aan de verschillende bouwplots en de verbindende openbare ruimten. Alle betrokken partijen, zoals architecten, (concept)ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en verkeerskundigen werken nauw samen aan een totaalcompositie voor het gebied. Naar verwachting zijn na de zomer de eerste bouwplannen gereed om getoetst te worden. Dit zal onder meer in een Milieu Effecten Rapportage (MER) gebeuren. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de kaders vaststellen voor realisatie van de bouwplannen.

De eerste sloopwerkzaamheden zullen vanaf 2022 plaatsvinden.

 

Bron: https://www.vastgoedmarkt.nl/woningen/nieuws/2020/06/novaform-en-zuiver-ontwikkelen-woontoren-in-het-nieuwe-rivium-101154552 

Contact opnemen

Adresgegevens
Zuiver Vastgoed Groep
Assumburg 2
1081 GC Amsterdam

Voor meer informatie

Volg ons op